Vložkování pro váš komín


Pokud se vám zdá, že váš komín Å¡patnÄ› táhne a i pÅ™es jeho ÄiÅ¡tÄ›ní se vám vracejí do objektu saze a zplodiny, možná je naÄase udÄ›lat vložkování. To se používá, pokud už je komín Å¡patnÄ› průchodní, dÄ›lají se na nÄ›m trhliny, skrz které dochází k unikání kouÅ™e a zplodin do objektu, hodláte vymÄ›nit spotÅ™ebiÄ paliv za jiný a průduch komína nemá odpovídající parametry, Äi mÄ›níte druh paliva. Vložkování zaruÄí volný průchod zplodinám a menší usazování sazí.

Jaké zvolit?

Myslíte si, že právÄ› váš komín by takovou zmÄ›nu potÅ™eboval? Pak není nic jednoduššího, než si pozvat poctivého kominíka, který zhodnotí vaší situaci a navrhne vám vložkování komínů, Äi jiné Å™eÅ¡ení, které pro vás bude vhodné. Materiál, ze kterého se vložky vyrábÄ›jí, závisí pÅ™edevším na druhu paliva, které používáte. Jsou to například vložky hliníkové, keramické, Äi z nerezové oceli. Hliníkové se pro svou malou životnost již příliÅ¡ nepoužívají. Navíc jsou vhodné pouze pro paliva plynná, zatímco ocelové a keramické vložkování lze použít pro jakýkoliv druh paliva a navíc mají velmi dlouhou životnost.