Instalatéři mají na starosti i plynové spotřebiče

Kdybychom se ptali lidí na ulici, například formou, jak to prováděl Jiří Krampol v pořadu „Nikdo není dokonalý“, jak si představují profesi instalatéra, většina by zřejmě správně usoudila, že mají na starosti rozvody vody, odpady a kanalizaci, a někteří by k tomu ještě uváděli topenářské práce. Ne vždy si však lidé vybaví, že instalatér je také plynař. Že má na starosti jak plynové spotřebiče, tak i rozvody plynu v domech.

A právě neznalost této problematiky může některé „šikovné kutily“ vést k tomu, aby se pokusili plynové spotřebiče instalovat a opravovat sami.

dům po výbuchu

Nebezpečí výbuchu – se zemním plynem není žádná legrace. Sám o sobě není vůbec cítit, a proto se musí mísit s aromatickou látkou, která jej prozradí i v minimální koncentraci. Problém je ale v tom, že i sebemenší úniky plynu mohou vést k výbuchu. Výbuch plynu dokáže rozmetat rodinný dům až na hromadu trosek, a tlaková vlna poškodí i okolní stavby, zejména okna. Výbuch plynu v domácnosti může usmrtit vás i celou vaší rodinu, a při rozsáhlém požáru byste tak mohli přijít o veškerý svůj majetek, v případě, že k němu dojde bez vaší přítomnosti.

instalatérské rozvody

Nejde jen o majetek a život váš – výbuch plynu v bytovém domě může znamenat zkázu více rodin, rozsáhlé poškození budovy, narušení její statiky a milionové škody. Jestliže se tedy chcete „vrtat“ ve vaší plynové karmě, protože nějak špatně hoří, rozhodně na to zapomeňte a zavolejte instalatéra, který má patřičný certifikát – oprávnění k této činnosti.

Trestní stíhání – jestliže výbuch plynu přežijete a dojde při něm k majetkovým škodám a poškození zdraví cizích osob, mohou na vás podat žalobu, a pro vás to pak může znamenat i trest odnětí svobody. Nebuďte tedy pošetilí a volejte instalatéra raději při sebemenším problému, i kdyby to měla být jen maličkost. Instalatéry můžete také kontaktovat v rámci havarijního servisu nonstop 24 hodin denně, 365 dnů v roce.